Vítejte na stránkách Geografického informačního systému
tradiční lidové kultury (17501900).

Geografický informační systém gistralik propojuje informace z hmotné i nehmotné tradiční lidové kultury Moravy z rozmezí let 17501900 s mapovými podklady. Zájemcům o lidovou kulturu zde nabízíme zpřístupnění informací z široké škály rozmanitých zdrojů (monografií, časopisů, map, rukopisů, kronik, fotografií a dalších obrazových materiálů, internetových stránek aj.).

Gistralik uživateli umožňuje kombinovat různé druhy dotazů a výsledky zachytit v textové podobě i kartografické vizualizaci.

Při práci s Geografickým informačním systémem tradiční lidové kultury (17501900) můžete zvolit jednu ze dvou nabízených cest: